Nawigacja

Wydarzenia

VIII Spotkanie Krajowe - Warszawa

 • VIII Spotkanie Krajowe - Warszawa
 • VIII Spotkanie Krajowe - Warszawa
 • VIII Spotkanie Krajowe - Warszawa
 • VIII Spotkanie Krajowe - Warszawa
 • VIII Spotkanie Krajowe - Warszawa
 • VIII Spotkanie Krajowe - Warszawa

12-13 marca 2019 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało 8. dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej.

W wyżej wymienionym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele ze Służby Więziennej oraz 11 urzędów wojewódzkich. Celem spotkania było przedyskutowanie kwestii dotyczących skażenia jako formy ataku terrorystycznego oraz niebezpieczeństw związanych z przesyłkami, które mogą stanowić zagrożenie terrorystyczne w obiektach administracji publicznej.

Pierwszego dnia spotkania omówiono:

 • zagrożenia związane z CBRNe w kontekście ustawy antyterrorystycznej;
 • misje i zadania Jednostki Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Warszawie jako przykład odpowiedzi na wyzwania wynikające z zagrożeń związanych z CBRNe.

Drugiego dnia spotkania przedstawiono:

 • zagrożenia związane z niebezpiecznymi przesyłkami wynikające z recepcji przesyłek;
 • zasady postępowania z przesyłką potencjalnie niebezpieczna;
 • typy substancji niebezpiecznych oraz ich działanie.

Zaproszeni goście:

 • przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • przedstawiciele Służby Więziennej.

 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry