Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe – Canberra (Australia)

  • Spotkanie międzynarodowe – Canberra (Australia)
    Spotkanie międzynarodowe – Canberra (Australia)
  • Spotkanie międzynarodowe – Canberra (Australia)
    Spotkanie międzynarodowe – Canberra (Australia)
  • Spotkanie międzynarodowe – Canberra (Australia)
    Spotkanie międzynarodowe – Canberra (Australia)

W dniach 18-22 marca 2019 roku w Canberze (Australia), Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultacje z australijskimi podmiotami: służbą specjalną ASIO, Narodowym Centrum Oceny Ryzyka (NTAC), Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Strażą Graniczną, Policją Federalną, oraz AUSTRAC (odpowiednik polskiego GIIF).

W trakcie spotkania omówiono rolę w/w służb i instytucji w kontekście prewencji i zwalczania terroryzmu, dokonano charakterystyki działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania procesowi radykalizacji postaw, wskazując na wyzwania i problemy związane z napływem dużej liczny imigrantów. Podsumowaniem spotkania było przyjęcie rekomendacji w zakresie funkcjonowania systemu prewencji terrorystycznej na terytorium Polski, Chorwacji i Australii.

 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry