Nawigacja

Wydarzenia

IX Spotkanie Krajowe - Warszawa

 • IX Spotkanie Krajowe - Warszawa
  IX Spotkanie Krajowe - Warszawa
 • IX Spotkanie Krajowe - Warszawa
  IX Spotkanie Krajowe - Warszawa
 • IX Spotkanie Krajowe - Warszawa
  IX Spotkanie Krajowe - Warszawa
 • IX Spotkanie Krajowe - Warszawa
  IX Spotkanie Krajowe - Warszawa

27 i 28 marca 2019 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało 9. dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej.

W wyżej wymienionym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście ze Służby Więziennej, Akademii Sztuki Wojennej oraz 14 urzędów wojewódzkich. Celem spotkania było przybliżenie charakterystyki zagrożeń związanych z atakiem terrorystycznym oraz przedstawienie uczestnikom konferencji problematyki ratownictwa medycznego w omawianej sytuacji.

Pierwszego dnia spotkania przedyskutowano:

 • charakterystykę i bezpośrednie skutki ataku terrorystycznego (w tym ataku nożownika lub aktywnego strzelca);
 • sposobów opatrywania ran ciętych i postrzałowych w warunkach ograniczonej pomocy zewnętrznej.

Drugiego dnia spotkania poddano pod dyskusję:

 • zagrożenia związane z działaniem uzbrojonego sprawcy (m.in. sposób działania, rodzaj używanej broni, proponowane sposoby reagowania);
 • zasady zabezpieczenia przedmedycznego i medycznego oraz ratownictwa w warunkach taktycznych.
 • znaczenie procesu identyfikacji ww. ryzyka i determinacji działań preparacyjnych w obiektach administracji publicznej;

Zaproszeni goście z:

 • Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Akademii Sztuki Wojennej;
 • Służby Więziennej.

 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry