Nawigacja

Wydarzenia

Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

 • Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
  Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
 • Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
  Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
 • Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
  Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
 • Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
  Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
 • Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
  Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

W dniu 1 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszego jubileuszu Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Podczas wydarzenia, w obecności Szefa ABW prof. Piotra Pogonowskiego i Z-cy Szefa ABW płk. Bernarda Bogusławskiego, poinformowano o dotychczasowych efektach działalności Centrum.

Ponadto w uroczystości wzięli udział przedstawiciele kierownictwa następujących centralnych i terenowych organów administracji rządowej:

 • Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak
 • Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala
 • Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Grzegorz Federowicz
 • Collegium Civitas Grzegorz Cieślak
 • Safety Projekt Jarosław Stelmach
 • Dyrektor BOiSO Służba Więzienna Zbigniew Gospodarowicz
 • Dyrektor Generalny Urzędu ds. Cudzoziemców Arkadiusz Szymański
 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz
 • Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk
 • Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera
 • Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz
 • Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski
 • Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
 • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek
 • Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann
 • Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Ziajka
 • Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula
 • Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski
 • Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szajner
 • Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja
 • Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam Ostalecki
 • Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Lubieniecki
 • Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Żukowski
 • Dyrektor Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kołek
 • Dyrektor WBiZK Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Kołcz

Uroczystość urodzinowa CPT ABW stała się okazją do zaprezentowania Rekomendacji w zakresie profilaktyki antyterrorystycznej w budynkach użyteczności publicznej administracji państwowej, stanowiących wytyczne Szefa ABW w przedmiotowym zakresie.

Wiedza oraz wskazówki uzyskane przez CPT ABW w drodze zrealizowanych dotychczas 9 spotkań krajowych z udziałem pracowników administracji państwowej posłużyły wstępnemu rozpoznaniu aktualnego stanu bezpieczeństwa i identyfikacji luk w systemie ochrony urzędów, które zaowocowały  sformułowaniem powyższych rekomendacji.

W ramach misji podnoszenia świadomości antyterrorystycznej wypełniono wspólnie z uczestnikami Ankietę Świadomości Antyterrorystycznej stanowiącą kolejny element strategii na drodze tworzenia pomostu między instytucjami państwowymi i społeczeństwem.

Doceniając wkład w rozwój jednostki i wsparcie współpracujących z nim organów administracji państwowej, ekspertów i ośrodków naukowych, Centrum pragnie podziękować za zaufanie i dotychczasowe zaangażowanie w kształtowanie kultury bezpieczeństwa RP.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry