Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe – Bukareszt (Rumunia)

  • Spotkanie międzynarodowe – Bukareszt (Rumunia)
  • Spotkanie międzynarodowe – Bukareszt (Rumunia)
  • Spotkanie międzynarodowe – Bukareszt (Rumunia)

W dniach 2– 4 kwietnia 2019 roku w Bukareszcie (Rumunia), Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultację z rumuńskim centrum antyterrorystycznym SRI.

W trakcie spotkania omówiono rolę w/w służb i instytucji w obszarze prewencji i zwalczania terroryzmu, dokonano charakterystyki działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania procesowi radykalizacji postaw, wskazując na wyzwania i problemy związane z napływem dużej ilości imigrantów. Przyjęto również rekomendacje w zakresie funkcjonowania systemu prewencji terrorystycznej na terytorium Polski, Chorwacji i Rumunii.

 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry