Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe – Budapeszt (Węgry)

W dniach 13-15 maja 2019 roku w Budapeszcie (Węgry) Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultacje z węgierskim Centrum Antyterrorystycznym TEK.

W trakcie spotkania omówiono rolę w/w służb i instytucji w obszarze prewencji i zwalczania terroryzmu oraz dokonano charakterystyki działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania procesowi przenikania zagranicznych bojowników (FTF) na terytorium Unii Europejskiej. Delegacja CPT odbyła również wizytę studyjną w ośrodku tranzytowym dla imigrantów na granicy węgiersko-serbskiej, gdzie poruszono temat identyfikacji osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa UE. Podsumowaniem spotkania było omówienie dalszej współpracy w funkcjonowania systemu prewencji terrorystycznej na terytorium UE, w tym w szczególności na terenie RP, Chorwacji oraz Węgier.

 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry