Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe – Rzym (Włochy)

W dniach 27-29 maja 2019 roku w Rzymie (Włochy) Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultacje z włoską służbą partnersą AISI.

W trakcie spotkania omówiono rolę ww. służb w zakresie prewencji i zwalczania terroryzmu. Dokonano charakterystyki multiagencyjnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania procesowi radykalizacji postaw, wskazując na wyzwania i problemy związane z identyfikacją ich symptomów. Omówiono również wpływ nielegalnej migracji na bezpieczeństwo państw Europy.

 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry