Nawigacja

Wydarzenia

XI Spotkanie Krajowe – Warszawa

19 i 20 sierpnia 2019 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało 11. dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej.

W wymienionym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście z Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Pierwszego dnia spotkania omówiono:

  • zagrożenia związane z działaniem uzbrojonego sprawcy (m.in. sposób działania, rodzaj używanej broni, proponowane sposoby reagowania);
  • charakterystykę i bezpośrednie skutki ataku terrorystycznego (w tym ataku nożownika lub masowego zabójcy);
  • znaczenie procesu identyfikacji ryzyka i determinacji działań preparacyjnych w obiektach administracji publicznej podczas faz ataku bombowego.

Drugiego dnia spotkania poddano pod dyskusję:

  • Sposoby identyfikacji i postępowania w przypadku otrzymania niebezpiecznej przesyłki;
  • zasady zabezpieczenia przedmedycznego i medycznego oraz ratownictwa w warunkach taktycznych;
  • sposobów opatrywania ran ciętych i postrzałowych w warunkach ograniczonej pomocy zewnętrznej;
  • Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja oraz komunikacja strategiczna w czasie i po zdarzeniach terrorystycznych.

 

 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

do góry