Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie ze Służbą Więzienną – Sucha

  • Spotkanie ze Służbą Więzienną – Sucha
    Spotkanie ze Służbą Więzienną – Sucha

28 sierpnia 2019 roku funkcjonariusze CPT ABW podczas odprawy przedstawicieli pionu ochrony jednostek penitencjarnych Służby Więziennej przeprowadzili wykład nt. procesu radykalizacji osób pozbawionych wolności w polskich placówkach penitencjarnych.

W jego trakcie przedstawiciele CPT ABW przedstawili misję i cele realizowane przez Centrum, dokonali charakterystyki zjawiska radykalizacji postaw na przykładzie doświadczeń zarówno Polski jak i innych państw UE. Dodatkowo omówiono również kwestie ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla obywateli RP, identyfikowane przez ABW, zarówno w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego kraju, w tym dobre praktyki zachowań osób podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Pozytywny odbiór spotkania pozwolił na zaplanowanie kolejnych szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Opcje strony

do góry