Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)

 • Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
  Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
 • Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
  Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
 • Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
  Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
 • Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
  Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
 • Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
  Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
 • Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)
  Spotkanie międzynarodowe – Haga (Holandia)

W dniach 03 - 05 września 2019 roku w Hadze (Holandia) Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultacje z holenderską służbą AIVD oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, EUROPOL.

W trakcie spotkania omówiono rolę ww. służb w zakresie prewencji i zwalczania terroryzmu. Dokonano charakterystyki wielopłaszczyznowych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania procesowi radykalizacji postaw. Jak również zapoznano się z możliwościami poszczególnych służb w zakresie wymiany informacji pomiędzy partnerskimi strukturami bezpieczeństwa.

Partnerzy CPT ABW zaprezentowali poszczególne jednostki odpowiedzialne za koordynację i wymianę informacji o zagrożeniach terrorystycznych, na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Takie jak zyskujące na znaczeniu w ramach Europolu Europejskie Centrum Antyterrorystyczne (ang. Europol European Antiterrorism Centre, ECTC).

Swoistym podsumowaniem delegacji były rozmowy na szczeblu szefowskim z udziałem Dyrektora Generalnego AIVD, Panem H.W.M (Dick) Schoof jak również z Dyrektora Wykonawczym Europolu Panią, Catherine de Bolle.

 

 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

do góry