Nawigacja

Wydarzenia

XII Spotkanie Krajowe – Warszawa

 • XII Spotkanie Krajowe – Warszawa
  XII Spotkanie Krajowe – Warszawa
 • XII Spotkanie Krajowe – Warszawa
  XII Spotkanie Krajowe – Warszawa
 • XII Spotkanie Krajowe – Warszawa
  XII Spotkanie Krajowe – Warszawa

18 i 19 września 2019 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało 12. dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej.

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Pierwszego dnia spotkania omówiono:

 • zasady zabezpieczenia przedmedycznego i medycznego oraz ratownictwa w warunkach taktycznych;
 • sposoby opatrywania ran ciętych i postrzałowych w warunkach ograniczonej pomocy zewnętrznej;
 • zagrożenia związane z działaniem uzbrojonego sprawcy (m.in. sposób działania, rodzaj używanej broni, proponowane sposoby reagowania);
 • charakterystykę i bezpośrednie skutki ataku terrorystycznego (w tym ataku nożownika lub masowego zabójcy);
 • znaczenie procesu identyfikacji ryzyka i determinacji działań preparacyjnych;
 • w obiektach administracji publicznej podczas faz ataku bombowego.

Drugiego dnia spotkania poddano pod dyskusję:

 • sposoby identyfikacji i postępowania w przypadku otrzymania niebezpiecznej przesyłki;
 • ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja oraz komunikacja strategiczna w czasie i po zdarzeniach terrorystycznych.

 

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

do góry