Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe - Waszyngton (USA)

  • Spotkanie międzynarodowe - Waszyngton (USA)
    Spotkanie międzynarodowe - Waszyngton (USA)

W dniach 21 - 25 października 2019 roku w Waszyngtonie (USA) Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultacje z amerykańskim Krajowym Centrum Antyterrorystycznym (NCTC) oraz CIA.  

W czasie spotkania omówiono rolę ww. służb w systemie bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem działań prewencyjnych oraz antyterrorystycznych. Scharakteryzowano również działania podejmowane w celu przeciwdziałania procesowi radykalizacji, jak również przedyskutowano terminologię używaną do określenia postaw skrajnych.

Partnerzy CPT ABW zaprezentowali materiały stosowane w celu wsparcia służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa jak również przedstawili model wymiany informacji pomiędzy służbami.

Podczas spotkania odbyły się również rozmowy na szczeblu szefowskim z udziałem dyrektorów służb.

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

do góry