Nawigacja

Wydarzenia

Wspólna wizyta ekspercka CPT ABW oraz SOA w Berlinie

W dniu 29 października 2019 r. delegacja CPT oraz chorwackiej służby SOA w ramach realizowanego projektu na rzecz usprawnienia współpracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego odbyła spotkanie ze Wspólnym Centrum Zwalczania Terroryzmu w Berlinie (GTAZ).

Niemieckie centrum jest podmiotem koordynującym kooperację służb specjalnych oraz struktur policyjnych, celnych, wojskowych RFN w kontekście islamistycznych zagrożeń terrorystycznych. Podczas spotkania poruszano sprawy związane z organizacją centrum oraz wymianą informacji między zaangażowanymi w nim podmiotami na szczeblu federalnym oraz międzynarodowym. Podkreślono jednocześnie rolę GTAZ w obszarze prewencji oraz inicjowania programów badawczo-naukowych na rzecz przeciwdziałania radykalizacji.

Polsko-chorwacka delegacja do RFN przyczyniła się do wymiany informacji na temat prewencji terrorystycznej z niemieckimi instytucjami antyterrorystycznymi. W kolejnym dniu delegacji spotkano się z ekspertami innych niemieckich instytucji odpowiedzialnych z bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry