Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie międzynarodowe – Lublana (Słowenia)

W dniach 29 - 31 stycznia 2020 roku w Lublanie (Słowenia) Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultacje ze słoweńską służbą specjalną (SOVA) oraz instytucjami ds. egzekwowania prawa (Ministerstwo Obrony, Policja, Jednostka Analityki Finansowej).

W czasie spotkania omówiono rolę ww. służb i instytucji w systemie bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem działań prewencyjnych oraz antyterrorystycznych, także w kontekście niekontrolowanych ruchów migracyjnych.

Polska delegacja zaprezentowała rolę CPT ABW w przeciwdziałaniu terroryzmowi
i brutalnemu ekstremizmowi za pomocą działań edukacyjnych i informacyjnych. Przedstawiono system szkoleń prowadzonych dla funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej. Na przykładzie zrealizowanej przez CPT ABW kampanii społecznej 4U! omówiono wykorzystanie mediów w profilaktyce terrorystycznej.

 

Spotkanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

do góry