Nawigacja

Wydarzenia

TO BYŁ DOBRY ROK...

 • TO BYŁ DOBRY ROK..
  TO BYŁ DOBRY ROK..

2. jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

 

Dokładnie 2 lata temu – 1 kwietnia 2018 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW rozpoczęło swoją działalność.

„Kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie” to słowa misji, którą Centrum podąża od samego początku.

Ostatni rok był dla nas pełen wyzwań oraz ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. Dzięki Państwa wsparciu, sugestiom i uwagom, w tym czasie udało się nam między innymi:

 • opracować nowatorski program szkoleniowy dla funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej w dziedzinie prewencji terrorystycznej
 • zrealizować ogólnopolską kampanię społeczną 4U!, która spotkała się z pozytywnym odbiorem internautów, a na samym portalu YouTube osiągnęła prawie 600 000 wyświetleń
 • wprowadzić „Rekomendacje Szefa ABW w zakresie profilaktyki antyterrorystycznej w budynkach użyteczności publicznej administracji państwowej”
 • nawiązać współpracę ze Służbą Więzienną i Szkołą Główną Służby Pożarniczej
 • zorganizować 11 wyjazdów zagranicznych, w czasie których nawiązano współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu
 • przeprowadzić 44 szkolenia z zakresu prewencji terrorystycznej, w których uczestniczyło prawie 2200 osób (w sumie przez 2 lata przeszkolono ponad 3600 osób)
 • przeprowadzić szereg spotkań m.in. z przedstawicielami krajowej administracji państwowej, ekspertami w dziedzinie terroryzmu i funkcjonariuszami służb
 • nawiązać współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim - w ramach uczestnictwa w Kongresie Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego „SAFE PLACE”
 • nawiązać współpracę z Metrem Warszawskim w zakresie podnoszenia poziomu świadomości pasażerów poprzez emisję spotu promocyjnego kampanii 4U!

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim urzędom, służbom, instytucjom, ośrodkom naukowym i podmiotom prywatnym, a także wszystkim innym osobom, które w ostatnim roku wspierały i współpracowały z Centrum.

Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak wielu przedsięwzięć, które przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa antyterrorystycznego kraju.

Doceniamy Państwa wkład w rozwój Centrum i dziękujemy za zaangażowanie na rzecz wspólnego budowania bezpieczeństwa Polski i jej obywateli.

Opcje strony

do góry