Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW zacieśnia współpracę z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim

W dniu 18 lutego 2021 r. funkcjonariusze CPT ABW odbyli wizytę studyjną w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i było podyktowane rekomendacjami Szefa ABW
w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektów użyteczności publicznej na terenie RP. Ponadto miało na celu omówienie programu szkoleniowego z zakresu prewencji terrorystycznej dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego UW.

W trakcie spotkania m.in. przedstawiono innowacyjne rozwiązania wdrożone przez Wydział Spraw Cudzoziemców mające na celu wspieranie pracowników urzędu w kontaktach
z petentami. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Więcej informacji na temat rekomendacji Szefa ABW w zakresie profilaktyki antyterrorystycznej pod linkiem:  https://tpcoe.gov.pl/cpt/materialy/1649,Rekomendacje-w-zakresie-profilaktyki-antyterrorystycznej.html

Opcje strony

do góry