Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW ma już 3 lata!

W kwietniu minęły 3 lata od powołania Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. W tym okresie rozpoczęliśmy i realizowaliśmy projekty, m.in. w dziedzinie szkoleniowej. Opracowaliśmy program i łącznie przeszkoliliśmy około 6000 urzędników i funkcjonariuszy z zakresu prewencji terrorystycznej, z czego ponad 2000 w ramach projektu PO WER. Z kolei na zaproszenie instytucji administracji państwowej funkcjonariusze CPT ABW przeszkolili około 4000 osób. Zrealizowaliśmy również ogólnopolską kampanię 4U! oraz wiele innych zadań, o których informowaliśmy za pośrednictwem m.in. naszej strony internetowej.

W ostatnim roku, naznaczonym pandemią, udało się nam między innymi:

  • Zrealizować 17 dwudniowych szkoleń stacjonarnych dla urzędników i funkcjonariuszy w ramach projektu unijnego PO WER.
  • Przystosować program szkolenia do formuły on-line i przeprowadzić 43 dwudniowe szkolenia w ramach projektu PO WER przez Internet.
  • W ww. szkoleniach przeszkolić łącznie 2 171 urzędników i funkcjonariuszy z zakresu prewencji terrorystycznej.
  • W ramach działalności statutowej przeszkolić ponad 400 przedstawicieli służb i instytucji w kraju.
  • Nawiązać współpracę z Hybrid CoE, NATO StratCom, EDA i INTCEN oraz zorganizować 4 warsztaty i 4 szkolenia dla funkcjonariuszy ABW nt. zagrożeń asymetrycznych i hybrydowych. W ramach projektu przeszkolono 172 funkcjonariuszy Agencji.
  • Zorganizować międzynarodową konferencję poświęconą podnoszeniu świadomości i znaczeniu prewencji terrorystycznej pt.: Protect by Training. The importance of awareness in terrorism prevention, która poszerzyła nasze postrzeganie roli mediów we wspomnianej dziedzinie.
  • Przeprowadzić szereg konsultacji on-line z krajowymi i zagranicznymi ekspertami w dziedzinie terroryzmu i funkcjonariuszami służb w celu bieżącego monitorowania trendów związanych z prewencją terrorystyczną w kraju i zagranicą.

Podsumowaniem realizacji przez CPT ABW unijnego projektu PO WER jest przygotowanie portalu e-learningowego dla funkcjonariuszy i urzędników administracji państwowej. Jego uruchomienie zbiegnie się z 3 rocznicą powstania CPT ABW i będzie stanowić kontynuację prowadzonych przez Centrum szkoleń z zakresu prewencji terrorystycznej dla administracji państwowej, wpisując się w obecne realia pandemiczne i umożliwiając skorzystanie z wiedzy i dobrych praktyk znacząco większej liczbie osób.

Wspomniany portal e-learningowy będzie wzbogacony materiałami multimedialnymi, również w postaci filmów, które kontynuują trend zapoczątkowany kampanią społeczną 4U!

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w prowadzonych przez nas projektach szkoleniowych oraz innych programach, które wraz z Państwem będziemy realizować w najbliższej przyszłości. Zachęcamy również do dalszego śledzenia naszej strony internetowej, gdzie pojawiać się będą kolejne informacje związane z działalnością Centrum.

Pragniemy również serdecznie podziękować służbom, instytucjom, partnerom zagranicznym, ośrodkom naukowym i podmiotom prywatnym, a także wszystkim innym osobom, które w ostatnim roku wspierały i współpracowały z Centrum.

Opcje strony

do góry