Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie ABW dla kadr KPRM

Eksperci ABW przeprowadzili w dniu 26.05.2021 r. szkolenie antyterrorystyczne dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Poruszono kwestie związane z bieżącym poziomem narażenia Polski oraz jej obywateli na radykalne ideologie oraz ewentualne akty przemocy z udziałem międzynarodowych organizacji terrorystycznych. W czasie wydarzenia zaprezentowano najlepsze praktyki związane z zalecanym postępowaniem w warunkach zagrożenia o charakterze terrorystycznym: ataku bombowego, sytuacji zakładniczej, dostarczenia niebezpiecznej przesyłki lub skażenia CBRN.

Pod koniec spotkania omówiono i zademonstrowano zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach kryzysowych wywołanych zdarzeniami o charakterze terrorystycznym.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW we współpracy z ekspertami z innych jednostek organizacyjnych Agencji: Biura Badań Kryminalistycznych, Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu.

Opcje strony

do góry