Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego

W dniu 27.05.2021 roku CPT ABW przeprowadziło szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Podczas szkolenia z Kierownictwem ULC omówiono m.in. zagadnienia związane z rekomendowanymi sposobami zachowań w przypadku zagrożeń terrorystycznych ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić w portach lotniczych oraz kwestie związane z procesem radykalizacji. Przedstawiono również zasady postępowania podczas zdarzenia o charakterze terrorystycznym z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych i czynników skażeń.

Omówiono kwestię postępowania w sytuacji zakładniczej, a także dobre praktyki w kontekście zachowania podczas incydentów o charakterze terrorystycznym.

Szkolenie przeprowadzono w ramach zacieśniania współpracy pomiędzy CPT ABW a Urzędem Lotnictwa Cywilnego, w ramach której planowane są kolejne wspólne szkolenia, warsztaty oraz ćwiczenia.

Opcje strony

do góry