Nawigacja

Wydarzenia

12 tysięcy użytkowników portalu e-learningowego CPT ABW

W miesiąc od uruchomienia przez CPT ABW portalu e-learningowego utworzono już ponad 12 tysięcy kont użytkowników.

Z portalu e-learningowego (www.learning.tpcoe.gov.pl) korzystają funkcjonariusze służb i urzędnicy administracji publicznej. Stanowi on dogodne narzędzie przekazywania wiedzy z zakresu prewencji terrorystycznej – zwłaszcza w warunkach pandemicznych.

CPT ABW zaprasza instytucje będące w grupie docelowej* do zgłaszania zapotrzebowania na szkolenia e-learningowe przez osoby wyznaczone do kontaktu z Centrum.

Więcej informacji o portalu e-learningowym oraz o tym jak uzyskać dostęp do kursu znajdą Państwo pod linkiem: https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1807,CPT-ABW-otwiera-portal-e-learningowy.html

* W skład grupy docelowej wchodzą: MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Ochrony Państwa, Instytut Pamięci Narodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Wojewódzki.

 

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

do góry