Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW przeciwdziała zagrożeniom związanym z materiałami wybuchowymi i substancjami CBRN

W dniach 22-23.06.2021 wyspecjalizowane jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL) oraz przedstawicielami Straży Pożarnej, a także z udziałem innych służb mundurowych, przeprowadziły ćwiczenia prezentujące zagrożenia związane z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz substancji CBRN przez ugrupowania terrorystyczne.

Podczas pierwszego dnia działań na poligonie pod Warszawą spreparowano ładunki wybuchowe na bazie powszechnie dostępnych produktów i artykułów codziennego użytku, które następnie zostały zdetonowane w celu określenia skali możliwych zniszczeń wywołanych ich użyciem w przestrzeni publicznej.

W trakcie drugiego dnia sprawdzano podatność środowiska portu lotniczego na zagrożenia związane z niebezpiecznymi substancjami, badając w jakim stopniu mogą one zostać wykorzystane do budowy IED lub przygotowania mieszaniny CBRN w strefie zastrzeżonej lotniska. Wyselekcjonowane prekursory środków chemicznych użyto do symulacji skażenia autobusu lotniskowego. Powyższe służyło podniesieniu świadomości na temat zagrożeń oraz budowaniu odporności PPL na ryzyka związane z działaniami ekstremistów i terrorystów.

Przeprowadzone przez ABW czynności przyczyniły się do także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników portów lotniczych, jak również wszystkich podróżnych korzystających z lotnictwa cywilnego. Nabyta w ten sposób wiedza posłuży funkcjonariuszom Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW do jeszcze większego sprofilowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć i szkoleń z operatorami i administratorami przestrzeni publicznej.

Opcje strony

do góry