Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla NASK – Państwowego Instytutu Badawczego

Funkcjonariusze CPT ABW przeprowadzili szkolenie dla pracowników NASK.

W dniu 18 czerwca 2021 roku oficerowie Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przeprowadzili dla pracowników NASK stacjonarne szkolenie antyterrorystyczne na temat najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze Centrum zapoznali słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Omówili również kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej i kontrterrorystycznej oraz w warunkach otrzymania tzw. niebezpiecznej przesyłki. Przedmiotowe spotkanie było pierwszym z planowanych cyklów szkoleń z zakresu prewencji terrorystycznej dedykowanych przez CPT ABW dla Instytutu.

Opcje strony

do góry