Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla pracowników Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

W dniu 8 czerwca 2021 r. funkcjonariusze CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla kadry zarządzającej Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Podczas spotkania omówiono m.in. zasady właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, takich jak: atak masowego zabójcy, sytuacja zakładnicza czy atak z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. Poruszono kwestie związane z bieżacym poziomem narażenia Polski oraz obiektów infrastruktury krytycznej na terrorystyczne akty przemocy. Zaprezentowano również zagrożenia wynikające z procesu radykalizacji postaw oraz prób zdobywania wrażliwych informacji przez terrorystów i organizacje terrorystyczne. Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości antyterrorystycznej słuchaczy oraz przedstawienie praktycznych wskazówek i rekomendacji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania incydentom o charakterze terrorystycznym.

Opcje strony

do góry