Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla SOP

W dniu 15 lipca 2021 r.  funkcjonariusze Centrum przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Szkolenie było elementem nawiązanej pomiędzy CPT ABW oraz SOP współpracy w zakresie kształtowania silniejszej kultury bezpieczeństwa, której przejawem było także udostępnienie partnerskiej służbie krajowej możliwości edukacyjnych poprzez prowadzony przez Centrum portal e-learningowy.

Podczas spotkania omówiono m.in. zasady właściwego reagowania wobec zdarzeń o charakterze terrorystycznym, takich jak: atak masowego zabójcy, sytuacja zakładnicza czy atak z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. Poruszono kwestie związane z bieżącym poziomem narażenia Polski oraz obiektów infrastruktury krytycznej na terrorystyczne akty przemocy. Zaprezentowano również zagrożenia wynikające z procesu radykalizacji postaw oraz prób zdobywania wrażliwych informacji przez terrorystów i organizacje terrorystyczne.

W czasie wydarzenia eksponowano także istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kwestie związane z zagrożeniami informacyjnymi oraz niebezpiecznymi kontaktami, na które mogą być narażeni funkcjonariusze odpowiedzialni za ochronę wysokiej rangi urzędników państwowych podczas wykonywania obowiązków służbowych w kraju i za granicą.

Opcje strony

do góry