Nawigacja

Wydarzenia

Wszyscy pracownicy ARiMR zostaną przeszkoleni z zakresu prewencji terrorystycznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jako pierwsza w Polsce instytucja państwowa – przeszkoli cały zatrudniany personel z zakresu prewencji terrorystycznej, wykorzystując opracowaną do tego celu przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW platformę e-learningową. Akcja szkoleniowa obejmie zarówno pracowników Centrali ARiMR, jak również 16 oddziałów terenowych oraz 314 biur powiatowych.

Powyższe jest wynikiem realizowanej od kilku lat współpracy pomiędzy ABW a ARiMR w obszarze m. in. informacji na temat zagrożeń o charakterze terrorystycznym, sposobów przeciwdziałania temu zjawisku i rekomendowanych zachowań w przypadku związanych z terroryzmem aktów przemocy.

Rozszerzenie dotychczas realizowanych szkoleń w formie stacjonarnej o formułę e-learningową jest modelowym przykładem działań ARiMR na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej w ramach organizacji, której kierownictwo stara się przyczynić w ten sposób do kształtowania jednolitej kultury bezpieczeństwa wśród wszystkich zatrudnionych w strukturach Agencji pracowników.

 

Szczegółowe informacje nt. e-learningu i jego dostępności można znaleźć na stronie: https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1807,CPT-ABW-otwiera-portal-e-learningowy.html

Opcje strony

do góry