Nawigacja

Wydarzenia

Wspólne ćwiczenia pirotechniczne CPT ABW i PKP

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CPT ABW, Biuro Badań Kryminalistycznych ABW oraz przedstawiciele innych jednostek Agencji) we współpracy z PKP Intercity, Państwową Strażą Pożarną oraz Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, a także z udziałem innych służb mundurowych, przeprowadziły w dniach 16-17.08.2021 r. eksperyment pirotechniczny w Krakowie. Celem wydarzenia było m.in. rozpoznanie zagrożeń związanych z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) przez sprawców zamachów terrorystycznych.

Ćwiczenia wpisują się w szerszą działalność CPT ABW, której celem jest podnoszenie odporności infrastruktury krytycznej, w tym kolejowej, na zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Podczas dwudniowych ćwiczeń na stacji postojowej Kraków Bieżanów przeprowadzono szereg eksperymentów pirotechnicznych, pokazów i symulacji różnych sytuacji zagrożenia, jakie mogą wystąpić na pokładzie pociągów czy terenie kolejowym.

Celem współpracy PKP Intercity i Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich podróżnych korzystających z usług  PKP Intercity i pracowników spółki. Dla kadry zarządzającej oraz pracowników PKP Intercity przeprowadzone zostaną też stacjonarne kursy z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej. Osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą podróżnych otrzymają dodatkowo dostęp do prowadzonego przez CPT ABW portalu e-learningowego.

Uczestnicy szkoleń poznają najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania ewentualnym  incydentom terrorystycznym, a także rekomendowane zachowania w sytuacji zagrożenia. Szkolenia przyczynią się też do promowania kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej wśród personelu zatrudnionego przez narodowego przewoźnika.

Opcje strony

do góry