Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT ABW w konferencji w 20 lat po atakach na World Trade Center

W dniu 10 września 2021 roku funkcjonariusze CPT ABW wzięli udział w charakterze prelegentów w konferencji naukowej organizowanej przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego pt. „20 – lecie wojny z terroryzmem – bilans i perspektywy". Panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum, dotyczył kwestii związanej z edukacją antyterrorystyczną.

Wypowiedzi dyrektora oraz eksperta CPT skupiły się na dwóch obszarach problemowych, dot. ogólnego zarysu edukacji antyterrorystycznej w Polsce oraz konkretnych działań podejmowanych przez Centrum na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej w RP (szkolenia, warsztaty, e-learning).

Drugi z obszarów problemowych obejmował prezentację tzw. „dobrych praktyk” w zakresie edukacji antyterrorystycznej, które Centrum wykorzystuje w przedmiotowym zakresie. W tym kontekście przedstawiono dotychczasowe produkty opracowane przez Centrum dla podnoszenia świadomości w społeczeństwie (kampania 4U!) oraz określono kierunki, które w ocenie jednostki służyć będą dalszemu przygotowaniu społeczeństwa polskiego do reagowania na różne formy przemocy terrorystycznej (the whole of the society and the whole of the government approach, czyli wielopodmiotowe działania oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym między sektorem cywilnym, prywatnym oraz wojskowym).

Opcje strony

do góry