Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla GAZ-SYSTEM S.A.

W dniu 6 września 2021 r. funkcjonariusze CPT ABW i CAT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla kadry zarządzającej GAZ-SYSTEM S.A.

Podczas spotkania omówiono m.in. zasady właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, takich jak: atak masowego zabójcy czy atak z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. Poruszono kwestie związane z bieżącym poziomem narażenia Polski oraz obiektów infrastruktury krytycznej na terrorystyczne akty przemocy Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości antyterrorystycznej słuchaczy, nawiązanie współpracy szkoleniowej pomiędzy ABW a strategiczną w kontekście energetycznym spółką GAZ-SYSTEM oraz przedstawienie praktycznych wskazówek i rekomendacji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania incydentom o charakterze terrorystycznym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Opcje strony

do góry