Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla przedstawicieli galerii wielkopowierzchniowych

W dniu 6 września 2021 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie dla personelu zarządzającego centrów handlowych: Arkadia, Galeria Wileńska, Galeria Mokotów, Centrum Handlowe Ursynów. Powyższe jest częścią zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości także wśród operatorów prywatnych kompleksów handlowo-usługowych.

Podczas szkolenia poruszono kwestię bieżących zagrożeń ekstremistyczno-terrorystycznych dla bezpieczeństwa RP, w tym dla przestrzeni publicznej, której newralgiczną częścią są galerie wielkopowierzchniowe. W tym kontekście funkcjonariusze Centrum zwrócili uwagę na konieczność ujednolicenia procedur z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej, w szczególności praktyk alarmowych oraz kryzysowych. Eksponowano znaczenie działań na rzecz budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa i wskazywano, iż warunkiem bezpieczeństwa kompleksów handlowych jest również konsekwentne upowszechnianie wiedzy wśród całego społeczeństwa o naturze terroryzmu jako zjawisku globalnym.

Omawiając rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz kwestie postępowania sprawców wykorzystujących broń palną lub improwizowane ładunki wybuchowe, zwrócono jednocześnie uwagę na doniosłość współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w dziedzinie skutecznego rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń dla użytkowników obiektów wielkopowierzchniowych. 

Opcje strony

do góry