Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla PPL

W ramach prowadzonej misji budowania świadomości antyterrorystycznej, w dniu 14 września 2021 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla kadry zarządzającej Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Zorganizowane spotkanie poświęcone zostało omówieniu m.in. zasad właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym atakowi masowego zabójcy, sytuacji zakładniczej jak również niebezpieczeństwa wykorzystania ładunków wybuchowych. Ze względu na specyfikę działalności wskazanego przedsiębiorstwa jednym z najważniejszych tematów do omówienia była ocena podatności na potencjalne zagrożenia obiektów infrastruktury krytycznej.

Ponadto delegowani funkcjonariusze CPT ABW przedstawili w syntetyczny i wyczerpujący sposób zagrożenia wynikające z procesu radykalizacji postaw oraz prób zdobywania wrażliwych informacji przez organizacje terrorystyczne. Podsumowaniem było przedstawienie praktycznych wskazówek i rekomendacji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania incydentom o charakterze terrorystycznym.

Opcje strony

do góry