Nawigacja

Wydarzenia

Wspólna konferencja CPT ABW, PPL i RCB dot. bezpieczeństwa w ruchu lotniczym

W dniach 16-17.09.2021 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowały konferencję pt.: "Współdziałania oraz wymiana informacji między podmiotami systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu lotniczego". Organizatorzy wydarzenia zwracali uwagę na potrzebę monitorowania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, szybkiej reakcji na incydenty i nieustannego podnoszenia standardów.

W czasie konferencji poruszano w szczególności zagadnienia związane m.in. z bieżącym poziomem narażenia portu lotniczego na zagrożenia ekstremistyczno-terrorystyczne, oceniając realność urzeczywistnienia aktów przemocy z wykorzystaniem środków CBRN oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Przejawem  wyrażanego dążenia do wielopodmiotowego podejścia w zakresie zabezpieczenia infrastruktury krytycznej był udział - obok organizatorów - kluczowych z punktu widzenia ochrony ruchu lotniczego instytucji: Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Państwowej Straży Pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Opcje strony

do góry