Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW dołącza do projektu INDEED

W dn. 21-22 września 2021 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wzięło udział w inauguracji projektu pn. „INDEED – Wzmocnienie kompleksowego podejścia do zapobiegania radykalizacji i jej w oparciu o przygotowany model” (ang. Strengthening comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention).

Celem projektu INDEED jest opracowanie modelu oraz instrumentu ewaluacji programów i inicjatyw profilaktycznych w obszarze radykalizacji. Powyższe ma służyć wzmocnieniu umiejętności praktyków (m.in. instytucji lokalnych, pracowników społecznych, pracowników oświaty, przedstawicieli organów ścigania, służby więziennej, kuratorów oraz decydentów) w zakresie oceny skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych. W efekcie projektu ma powstać również repozytorium dobrych praktyk, rekomendacji oraz zestaw narzędzi online wykorzystywany przez praktyków do dokonania pełnej oceny inicjatyw profilaktycznych z zakresu radykalizacji.

Koordynatorem projektu i liderem międzynarodowego konsorcjum badawczo-rozwojowego jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zs. w Poznaniu. Dodatkowo w skład konsorcjum wchodzi 19 partnerów z 15 krajów europejskich posiadających m.in. status instytucji rządowych, centrów naukowo-badawczych i uczelni wyższych. Inicjatywa będzie realizowana od września 2021 roku i potrwa 36 miesięcy.

Opcje strony

do góry