Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla PKP Intercity

W ramach realizowanej misji z zakresu budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa, CPT ABW przeprowadziło w dniu 27 września 2021 r. szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwa PKP Intercity.

Podczas szkolenia przedstawiono bieżący poziom narażenia Polski na zagrożenia ekstremistyczno-terrorystyczne. Na tym tle wskazywano jednakże na nieprzerwane ryzyko związane z terroryzmem jako zjawiskiem o charakterze globalnym oraz potrzebę konsekwentnego ujednolicenia procedur z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Omawiając rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz kwestie postępowania sprawców wykorzystujących broń palną lub improwizowane ładunki wybuchowe, zwrócono jednocześnie uwagę na doniosłość współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w dziedzinie skutecznego rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń dla użytkowników transportu publicznego jako newralgicznej części krajowej infrastruktury krytycznej.

Opcje strony

do góry