Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW gościem konferencji "Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - Koordynacja i standaryzacja"

W dn. 16.09.2021 r. funkcjonariusze CPT ABW byli gośćmi konferencji inaugurującej rozpoczęcie projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - Koordynacja i standaryzacja", za którego przebieg i realizację odpowiada Centrum Antyterrorystyczne ABW.

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie i zwalczanie zagrożeń w obszarze CBRNE, m.in. przez podniesienie poziomu funkcjonalności krajowych struktur bezpieczeństwa i ochrony dotyczących zapobiegania, utrzymania stanu gotowości, reagowania i usuwania skutków incydentów CBRNE.

Koordynatorem projektu jest CAT ABW. Projekt jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa odbywa się przy udziale partnerów:

 • Państwowej Agencji Atomistyki
 • Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Ministerstwa Zdrowia
 • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Uniwersytetu Łódzkiego

oraz partnerów z Norwegii:

 • FFI - Norweskiego Centrum Badań nad Obronnością
 • DSB - Norweskiego Dyrektoriatu ds. obrony cywilnej

Opcje strony

do góry