Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT w konferencji dot. bezpieczeństwa lotniczego

W dniu 21.09.2021 r. kierownictwo oraz eksperci CPT ABW wzięli udział w konferencji „CPK – Nowy wymiar bezpieczeństwa”, która była poświęcona wyzwaniom oraz problematyce bezpieczeństwa związanej z budową Lotniska Solidarność, mającego powstać 37 km od Warszawy w ramach projektu  integrującego infrastrukturę portu lotniczego ze strategicznymi węzłami kolejowymi.

Spotkanie, którego organizatorem była – odpowiedzialna za budowę lotniska – spółka Centralny Port Komunikacyjny, zgromadziło specjalistów z branży m.in. z Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Polskich Linii Lotniczych LOT, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Europejskiej Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), a także ze służb, zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa – np. Policji, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem spotkania było zintegrowanie oraz wymiana informacji i doświadczeń między kluczowymi partnerami z sektora ochrony lotnictwa cywilnego, którzy mogą być zaangażowani w proces konsultacji, projektowania i wdrażania procedur bezpieczeństwa dla Portu Solidarność.

CPT ABW zaprezentowało rolę oraz znaczenie prewencji terrorystycznej w realizacji inwestycji interesu publicznego, w tym poruszyło możliwe zagrożenia dla infrastruktury i personelu portu lotniczego.

Opcje strony

do góry