Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy

W dniach 5-6 października 2021 r. funkcjonariusze CPT ABW przeprowadzili szkolenie antyterrorystyczne dla operatorów numerów alarmowych oraz dyżurnych/dyspozytorów podmiotów ratowniczych w województwie kujawsko-pomorskim.

Przeprowadzone szkolenie antyterrorystyczne dotyczyło m.in. najlepszych praktyk oraz rekomendowanego postepowania w przypadku  zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Słuchacze zostali również zapoznani z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U! Omówiono także kwestię prawidłowego zachowania się w sytuacji zakładniczej oraz w warunkach otrzymania tzw. niebezpiecznej przesyłki. Ważnym elementem szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Szkolenie jest elementem współpracy CPT z nadzorującym centra powiadamiania ratunkowego Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, której celem jest budowanie jednolitej kultury bezpieczeństwa w systemie zgłaszania alarmowego związanego z ewentualnym incydentem terrorystycznym.

Opcje strony

do góry