Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla ZUS

W ramach realizowanej misji na rzecz budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa, CPT ABW przeprowadziło w dniu 7-8.10.2021 r. szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla kadry zarządzającej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas szkolenia poruszono kwestię bieżącego poziomu narażenia Polski na zagrożenia ekstremistyczno-terrorystyczne oraz zwrócono uwagę na stałe ryzyko związane z terroryzmem jako zjawiskiem o charakterze globalnym.

Omawiając rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, podkreślono znaczenie zabezpieczenia antyterrorystycznego obiektów administracji publicznej takich jak ZUS, stanowiących tzw. cele miękkie, które w następstwie otwartego oraz publicznego ich charakteru mogą być szczególnie narażone na ataki o charakterze terrorystycznym.

Wydarzenie było pierwszym z cyklu szkoleń antyterrorystycznych przeprowadzanych dla ZUS w ramach działań, ukierunkowanych na podwyższanie świadomości w związku z budowaniem  kompleksowego podejścia do terroryzmu w całej administracji rządowej (the whole of the government approach).

Opcje strony

do góry