Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW na konferencji Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

W dniach 20–21 października 2021 r. przedstawiciele kierownictwa Centrum Prewencji Terrorystycznej oraz Biura Badań Kryminalistycznych ABW uczestniczyli w konferencji "Wyzwania i Rozwój Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI Wieku", która odbyła się w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Konferencja została zorganizowana przez Lotniczą Akademię Wojskową przy współpracy z Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Wojsk Lądowych, Wojskową Akademią Techniczną i Akademią Sztuki Wojennej. Jej celem było zdefiniowanie charakteru współczesnych zagrożeń powietrznych i możliwości przeciwdziałania im przez system Obrony Powietrznej RP na tle przyszłych kierunków rozwoju obrony powietrznej oraz jej organizacji po zakończeniu programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Podczas wydarzenia przedstawiciele ABW zwrócili uwagę na możliwe zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla lotnictwa cywilnego oraz wojskowego RP. W tym zakresie przedstawiono wyniki zorganizowanych przez CPT ABW w czerwcu i sierpniu b.r. ćwiczeń pirotechnicznych, umożliwiających ocenę poziomu podatności krajowej infrastruktury lotniczej (lotniska i samoloty pasażerskie) na zagrożenia związane z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz środków CBRN. Materiał na temat ćwiczeń są dostępne pod adresami:

Konferencja stanowiła okazję do międzysektorowej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa lotniczego w RP. Prezentacja ABW eksponowała znaczenie wspólnych działań z udziałem struktur bezpieczeństwa i obronności na rzecz podwyższania odporności obiektów infrastruktury krytycznej oraz miejsc użyteczności publicznej na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Opcje strony

do góry