Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla Kancelarii Prezydenta RP

Eksperci CPT ABW rozpoczęli w dniach 14-15.10.2021 cykl szkoleń stacjonarnych dla Kancelarii Prezydenta RP. Jednocześnie część zatrudnianego personelu odbywa kursy z zakresu prewencji terrorystycznej, wykorzystując opracowaną i oferowaną do tego celu przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW platformę e-learningową. 

Podczas szkoleń przekazywane są istotne informacje z zakresu: zagrożeń o charakterze terrorystycznym, praktyk związanych z przeciwdziałaniem temu zjawisku i rekomendowanego postępowania w przypadku terrorystycznych aktów przemocy.

Przeprowadzanie szkoleń w formule stacjonarnej oraz e-learningowej jest modelowym przykładem działań na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej w ramach struktur najwyższego organu administracji rządowej, którego kierownictwo stara się przyczynić do kształtowania jednolitej kultury bezpieczeństwa wśród wszystkich zatrudnionych pracowników.

Opcje strony

do góry