Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla POHiD

W dniu 28 października 2021 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie dla Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Powyższe jest częścią zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości także wśród krajowych organizacji pozarządowych m.in. zrzeszających pracodawców sektora handlowego.

Podczas szkolenia poruszono kwestię bieżących zagrożeń ekstremistyczno-terrorystycznych dla bezpieczeństwa RP, w tym dla przestrzeni publicznej, której newralgiczną częścią są sieci handlowe należące do POHiD. W tym kontekście funkcjonariusze Centrum zwrócili uwagę na wykorzystanie procedur z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej, w szczególności praktyk alarmowych oraz kryzysowych. Eksponowano znaczenie działań na rzecz budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa i wskazywano, iż warunkiem należytej odporności kompleksów handlowych na zagrożenia jest również konsekwentne upowszechnianie wiedzy wśród ich operatorów i użytkowników o naturze terroryzmu jako zjawisku globalnym. Ważnym elementem szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Omawiając rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz kwestie postępowania sprawców wykorzystujących broń palną lub improwizowane ładunki wybuchowe, zwrócono jednocześnie uwagę na doniosłość współpracy pomiędzy strukturami bezpieczeństwa oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kształtowania uwarunkowań dla rozwoju handlu w Polsce, które w dostatecznym stopniu powinny uwzględniać przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.

Opcje strony

do góry