Nawigacja

Wydarzenia

Współpraca ABW i SW w zakresie prewencji terrorystycznej

W dniu 27 października 2021 r. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, płk Krzysztof Wacławek, oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, podpisali porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej w zakresie przeciwdziałania radykalizacji i zagrożeniom terrorystycznym.

Porozumienie przewiduje, iż kooperacja pomiędzy służbami będzie odbywać się w obszarze badawczym, naukowym, szkoleniowym oraz projektowym.

Ze strony ABW w ewentualne przedsięwzięcia ma być zaangażowane Centrum Prewencji Terrorystycznej.

Strategicznym celem współpracy jest w szczególności  przeciwdziałanie radykalizacji, prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu w środowisku penitencjarnym oraz wykluczenie ryzyka nawrotu do radykalnej aktywności  po opuszczeniu zakładu karnego. Z tego powodu przedmiotem kooperacji będzie m.in. analiza przypadków radykalizacji w zakładach karnych w celu ustalenia odpowiednich programów resocjalizacji, deradykalizacji, które będą także sprzyjać skutecznej reintegracji społecznej w okresie postpenitencjarnym.

Efekty współdziałania ABW oraz SW będą również prezentowane podczas wspólnie organizowanych konferencji, wykładów, warsztatów oraz innych wydarzeń o charakterze publicznym.

Opcje strony

do góry