Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW na konferencji Uniwersytetu Wrocławskiego i PSP

29 października 2021r., funkcjonariusze CPT ABW wzięli udział w konferencji pt. „Powszechna Ochrona Ludności, Krajowy System Ratowniczy, Ochotnicze Straże Pożarne”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Funkcjonariusze CPT ABW wystąpili podczas sesji nr. III - „Edukacja i jej rola w systemie bezpieczeństwa państwa".

Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Komendę Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Interdyscyplinarny Zespół Badawczy ds. przygotowania spójnego sytemu bezpieczeństwa. Celem wydarzenia było omówienie najlepszych praktyk oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń pożarowych oraz CBRN. Moderatorem panelu eksperckiego dotyczącego edukacji na rzecz bezpieczeństwa w Polsce była Pani prof. UWr. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź.

Wydarzenie było skupione wokół funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych. Należy podkreślić, iż PSP pełni bardzo istotną rolę w neutralizowaniu skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym (pożary, zniszczenia spowodowane eksplozjami, zdarzenia z wykorzystaniem czynników chemicznych, biologicznych czy radiacyjnych). CPT ABW prowadzi bieżącą współpracę z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej m.in. w zakresie realizacji wspólnych ćwiczeń i warsztatów dotyczących sprawdzania podatności obiektów infrastruktury krytycznej oraz miejsc użyteczności publicznej na zagrożenia związane z wykorzystaniem ładunków wybuchowych lub środków CBRN.

Opcje strony

do góry