Nawigacja

Wydarzenia

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prezentują procedurę informowania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym z udziałem sprawcy uzbrojonego w broń palną.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało i wprowadziło do przestrzeni publicznej Kampanię Społeczną 4U! (Uważaj, Uciekaj, Ukryj się, Udaremnij atak), przedstawiającą rekomendowany sposób zachowania podczas aktywności sprawcy zamachu terrorystycznego uzbrojonego w broń palną. Link do kampanii.

Obecnie Polska nie jest krajem w wysokim stopniu zagrożonym terroryzmem, jednakże obywatele naszego kraju  powinni znać rekomendowane przez służby antyterrorystyczne dobre praktyki postępowania podczas ataku z wykorzystaniem broni palnej. Jak pokazały doświadczenia wielu krajów, dysponowanie niezbędną wiedzą w tym zakresie, zmniejsza ryzyko utraty życia i zdrowia w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym postępuj zgodnie z procedurą 4U! (więcej o procedurze dowiesz się pod adresem: www.4u.tpcoe.gov.pl)

Jeżeli jesteś bezpieczny i masz taką możliwość – bezzwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112 lub - jeśli nie możesz rozmawiać - skorzystaj z aplikacji Alarm 112, aby wysłać zgłoszenie alarmowe za pomocą SMS.

  • W rozmowie z operatorem poinformuj o:
  1. Dokładnym miejscu zdarzenia (lokalizacji), tj. województwo, powiat, gmina, miejscowość, nazwa ulicy, nr budynku i  lokalu, kondygnacja budynku),
  2. Charakterze zagrożenia (w tym przypadku – atak z wykorzystaniem broni palnej),
  3. Sprawcach ataku (jeżeli posiadasz informacje – podaj liczbę napastników i opisz ich wygląd, jeżeli wiesz podaj rodzaj używanej przez nich broni palnej itp.),
  4. Liczbie poszkodowanych lub zagrożonych osób (potencjalne osoby ranne, potencjalni zakładnicy),
  5. Najdogodniejszym dojeździe do miejsca zdarzenia,
  6. Swoich danych personalnych oraz numerze użytkowanego przez Ciebie telefonu.
  • Przekazując informację o zagrożeniu – opowiadaj o tym, co widzisz, a nie o tym, co wydaje Ci się, że ma miejsce. Jeżeli nie możesz rozmawiać, użyj aplikacji Alarm 112 i uzupełnij zgłoszenie za pomocą SMS.
  • Nie rozłączaj się dopóki operator numerów alarmowych nie zakończy rozmowy.
  • Słuchaj instrukcji i odpowiadaj na wszystkie pytania operatora numerów alarmowych. Postępuj zgodnie z przekazywanymi przez operatora w trakcie rozmowy telefonicznej lub poprzez aplikację instrukcjami.

Ewakuuj się z miejsca zdarzenia, jeśli możesz zrobić to w bezpieczny sposób lub pozostań w ukryciu do momentu przyjazdu na miejsce służb.

 

Opcje strony

do góry