Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

W ramach prowadzonej misji kształtowania świadomości antyterrorystycznej, w dniu 18 listopada 2021 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla kadry zarządzającej i ekspertów ze spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Zorganizowane spotkanie poświęcone zostało omówieniu m.in. zasad właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym atakowi masowego zabójcy, sytuacji zakładniczej jak również niebezpieczeństwa wykorzystania ładunków wybuchowych.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z procesu radykalizacji postaw oraz prób zdobywania wrażliwych informacji przez organizacje terrorystyczne.

Szkolenie jest elementem zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości także wśród spółek Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego RP.

Opcje strony

do góry