Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla NIK

W ramach realizowanej misji na rzecz budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa, CPT ABW przeprowadziło w dniach 15.11 oraz 19.11.2021 r. szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla personelu Najwyższej Izby Kontroli.

Podczas szkolenia poruszono kwestię bieżącego poziomu narażenia Polski na zagrożenia ekstremistyczno-terrorystyczne oraz zwrócono uwagę na stałe ryzyko związane z terroryzmem jako zjawiskiem o charakterze globalnym.

Omawiając rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, podkreślono znaczenie zabezpieczenia antyterrorystycznego organów najwyższej kontroli państwowej takich jak NIK, stanowiących tzw. cele miękkie, które w następstwie otwartego oraz publicznego ich charakteru mogą być narażone na ataki o charakterze terrorystycznym.

Ważnym elementem szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Wydarzenie było elementem cyklu szkoleń antyterrorystycznych przeprowadzanych dla konstytucyjnego organu państwa w ramach działań, ukierunkowanych na podwyższanie świadomości w związku z budowaniem  kompleksowego podejścia do terroryzmu w całej administracji publicznej (the whole of the public sector approach).

Opcje strony

do góry