Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla przedstawicieli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

W dniu 23 listopada 2021 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie dla personelu GIIF. Powyższe jest częścią konsekwentnie realizowanej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości także wśród instytucji, które odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z finansowaniem terroryzmu.

Podczas szkolenia poruszono kwestię bieżących zagrożeń ekstremistyczno-terrorystycznych dla bezpieczeństwa RP, w tym dla funkcjonowania instytucji finansowych, mogących stać się obiektem infiltracji terrorystycznej w związku z wykonywaną działalnością.

W trakcie szkolenia zaprezentowano m.in. rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz omówiono algorytm postępowania sprawców wykorzystujących broń palną lub improwizowane ładunki wybuchowe.

W tym kontekście Centrum stara się upowszechniać wiedzę wśród całego sektora publicznego, podnosząc świadomość antyterrorystyczną również w podmiotach odpowiedzialnych za rozpoznanie podejrzanych transakcji związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Opcje strony

do góry