Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla firmy ACS

W ramach misji z zakresu budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa we współpracy z sektorem prywatnym, CPT ABW przeprowadziło w dniu 2.12.2021 r. szkolenie na temat prewencji terrorystycznej dla personelu firmy ACS.

Podczas szkolenia poruszono kwestię bieżącego poziomu narażenia Polski na zagrożenia ekstremistyczno-terrorystyczne oraz zwrócono uwagę na stałe ryzyko związane z terroryzmem jako zjawiskiem o charakterze transgranicznym i ponadnarodowym.

Ważnym elementem szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa prywatnych firm wobec zagrożeń terrorystycznych.

Omawiając rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze ekstremistycznym, podkreślono znaczenie ochrony podmiotów gospodarczych, które w następstwie otwartego charakteru swej działalności mogą być narażone na terrorystyczne akty przemocy.

Wydarzenie było elementem szkoleń przeprowadzanych w ramach działań, ukierunkowanych na podwyższanie świadomości w związku z kształtowaniem  kompleksowego podejścia do terroryzmu, opartego na bliskiej współpracy sektora publicznego z prywatnym (the multiagency and whole of society approach).

Opcje strony

do góry