Nawigacja

Wydarzenia

Seminarium eksperckie BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE - SZKOLNICTWO PL

W dniu 16.12.2021 odbyło się I seminarium eksperckie zorganizowane przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz CPT ABW. W wydarzeniu online wzięli udział przedstawiciele kadry zarządczej kluczowych instytucji struktur szkolnictwa w Polsce.

Seminarium stanowiło część realizowanego przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, projektu badawczo-edukacyjnego dedykowanego obszarowi szkolnictwa w Polsce. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa antyterrorystycznego w placówkach oświatowych w Polsce m.in. poprzez rozpoczęcie akcji edukacyjnej i uświadamiającej.

Podczas wydarzenia prelegenci zaprezentowali m.in. działalność szkoleniową i uświadamiającą z zakresu prewencji terrorystycznej prowadzoną przez CPT ABW. Omówiono najważniejsze inicjatywy zrealizowane w ostatnim czasie przez Centrum oraz przedstawiono zakres tematyczny szkoleń stacjonarnych i e-learningowych. Wskazano, że tego rodzaju szkoleniami powinna zostać objęta kadra zarządcza instytucji struktur szkolnictwa w Polsce, a w dalszej kolejności również pracownicy naukowi, wykładowcy, nauczyciele, studenci i uczniowie.

Informacja opublikowana przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr: https://www.facebook.com/csebuwr/posts/335278535270255?__tn__=-R

Opcje strony

do góry