Nawigacja

Wydarzenia

Wsparcie starań Prezydencji Francuskiej w Radzie UE przez CPT ABW w zakresie prewencji radykalizacji w Europie

W dniach 24-25 lutego 2022 r., podczas konferencji pt. „Review and Perspectives of the Prevention of Radicalisation in Europe” w Paryżu, urzędnicy Komisji Europejskiej wraz z przedstawicielami instytucji Państw Członkowskich UE oraz środowisk akademickich dokonali analizy zjawiska radykalizacji i metod jej przeciwdziałania. Kolejnego dnia odbyły się warsztaty tematyczne poświęcone nowej inicjatywie zbierającej praktyków i środowiska akademickie KE w zakresie prewencji radykalizacji.

W trakcie konferencji, prelegenci zwrócili uwagę na konieczność kontynuacji i poprawy współpracy europejskiej w zakresie zapobiegania radykalizacji, w sytuacji realnego zagrożenia ze strony ekstremistów. Zgromadzeni eksperci poddali pod rozwagę konieczność udoskonalenia wykorzystywanych narzędzi współpracy, dążąc do wypracowania zamierzonych celów, jak również zwrócenia uwagi na strategiczne wyzwania zarówno w wymiarze wewnętrznym oraz zewnętrznym Unii Europejskiej, w dziedzinie zapobiegania radykalizacji.

Drugiego dnia spotkania, w trakcie warsztatu dot. nowego systemu wymiany informacji w zakresie prewencji radykalizacji, uczestnicy przedyskutowali jego założenia, wynikające z prac w latach ubiegłych oraz omówili plany działania w ramach przygotowania tej inicjatywy do wejścia w życie w przyszłości.

Opcje strony

do góry