Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla Instytutu Techniki Budowlanej

W dniu 7 marca 2022 roku eksperci CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla personelu Instytutu Techniki Budowlanej.

Szkolenie obejmowało cykl prezentacji na temat najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze Centrum zapoznali słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Omówili również kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej.

Ważnym elementem szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Opcje strony

do góry